Personvernerklæring for Kystmiljø AS og www.kmiljo.no

Denne personvernerklæringen beskriver hva slags personopplysninger Kystmiljø AS samler inn og hvordan disse personopplysningene behandles.

Kystmiljø AS forholder seg til personopplysningsloven. Denne personvernerklæringen gis etter  kravene i personopplysningsloven §§ 18 og 19.

Hva er personopplysninger

Personopplysninger er informasjon om den enkelte person. Dette kan være personens navn, adresse, arbeidssted, sivilstatus, telefonnummer, e-post adresse osv. Informasjon om din kontakt, kontaktårsak og kontaktform med Kystmiljø AS kan også forstås som personopplysninger.

Sensitive personopplysninger verken samles inn eller brukes av Kystmiljø AS. Dette er personopplysninger som siktelser, straffbare handlinger, helse og lignende.

Ønsker du mer info om personopplysninger generelt kan https://www.datatilsynet.no/om-personvern/personopplysninger/ besøkes.

Hvem er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger hos Kystmiljø AS?

Kystmiljø ASs ved daglig leder er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Ved eventuell framtidig delegering er det kun delegering av oppgavene som skjer, ansvaret for personopplysningene hviler uansett alltid på Kystmiljø AS.

Personopplysninger Kystmiljø AS mottar

Kystmiljø AS har 2 kilder til personopplysninger som begge bygger på § 8 i personopplysningsloven.

  • Hovedkilden for personopplysninger er opplysninger du selv oppgir. Dette skjer i all hovedsak gjennom kontaktskjemaet på Kystmiljø AS sin nettside. Kontaktskjemaet fungerer som møteplassen mellom potensielle/eksisterende kunder og Kystmiljø AS. Det er helt frivillig om du ønsker å fylle ut et slikt skjema eller bare forbli passiv besøkende på siden. Personopplysninger som samles inn via kontaktskjemaet er telefon, e-postadresse og navn.

I etterkant av kontaktskjemaet kan ytterligere personinformasjon bli generert gjennom e-mail, telefon og lignende korrespondanse mellom Kystmiljø AS og deg som en potensiell/eksisterende kunde.

  • En annen kilde til personopplysninger er opplysninger Kystmiljø AS selv samler inn. Innsamlingen skjer gjennom Google Analytics. Den fanger opp hvor lenge du er på siden, IP-adresse, hvilke linker du trykker på og antall brukere på siden til ulike tider - for å nevne noe.

Hvordan Kystmiljø AS bruker personopplysningene

Formålet med kontaktskjemaet og etterfølgende korrespondanse er å følge opp forespørsler og forpliktelser ovenfor kundene. Kystmiljø AS er avhengig av en slik åpen plattform mellom seg og sine kunder for å sikre en tilfredsstillende kommunikasjon og sluttprodukt.

Formålet med informasjonen innsamlet med Google Analytics er å bedre nettsideopplevelsen. Dette kan for eksempel være å gjøre layoutene mer brukervennlig, forstå brukertrender, effektivisere og levere tjenestene som forventes på en bedre måte og hindre kriminell adferd som hacking.

Det rettslige grunnlaget for Kystmiljø AS sin behandling av personopplysningene er personopplysningsloven § 11.

Hvordan administrere egne personopplysninger

Den begrensede mengden personopplysninger Kystmiljø AS samler inn via deg og på eget initiativ er sammenlignet med andre aktører og andre nettjenester marginal. Derfor er vår vurdering at egen administrering av personopplysninger som for eksempel innstillinger i brukerapper og innstilinger i personalisert reklame ikke er aktuell hos oss. Personopplysningene innsamlet brukes uansett ikke til slike formål.

Du har likevel alltid rettigheter knyttet til personopplysningene som du kan lese mer om nedenfor.

Informasjonsdeling med tredjeparter

Kystmiljø AS deler ikke noe personinformasjon fra kontaktskjemaet, egne innsamlinger eller informasjon fra andre med noen tredjepart. Skulle slik utdeling likevel være aktuell vil du alltid få forespørsel om samtykke fra oss.

Sikker arkivering, sletting og internkontroll

I samsvar med personopplysningsloven § 13 vil alle personopplysninger Kystmiljø AS mottar bli lagret på en sikker måte så lenge kundeforholdet mellom deg og Kystmiljø AS består. Ved opphør av kundeforhold vil all logget kommunikasjon og personopplysninger slettes innen 2 år.

Kystmiljø AS arbeider kontinuerlig for å sikre at arkivering, informasjonssikkerhet og dataforvaltning ivaretas i samsvar gjeldende lover og forskrifter.

Rettigheter

I henhold til personopplysningsloven har du som bruker eller kunde av Kystmiljø AS rett til å bli glemt, rett til dataportabilitet, rett til innsyn, og rett mot å bli profilert.

  • Retten til å bli glemt betyr at alle personopplysninger registrert hos Kystmiljø AS kan bes slettes. Dersom dette ikke bes om vil Kystmiljø AS uansett slette det meste av personopplysninger 2 år etter endt kontakt.
  • Rett til dataportabilitet tilsier at du kan få en digital kopi av alle personopplysninger Kystmiljø AS har om deg. Denne retten innebærer også at du kan ta med disse personopplysningene til en annen virksomhet hvis det er teknisk mulig og forsvarlig. Personopplysninger som omfattes av dataportabilitet er personopplysninger gitt Kystmiljø AS, som gjennom kontaktskjemaet, eller automatiserte personopplysninger generert gjennom bruk av Kystmiljø AS sine tjenester.
  • Rett til innsyn innebærer at du har rett til å se hvilke opplysninger Kystmiljø AS har registrert om deg.
  • Rett mot profilering gir rett til å nekte Kystmiljø AS å kartlegge din bruk og væremåte, og således skreddersy våre tjenester mot deg basert på denne kartleggingen. Typiske eksempler vil være personalisert annonsering, tjenesteutvikling, markedsundersøkelser osv. Dette er likevel lite aktuelt ovenfor Kystmiljø AS når Kystmiljø AS i liten grad har interesse eller bruk for slik bredde- og dybdekartlegging.

For å iverksette en eller flere av disse rettighetene, ta kontakt med oss. Du har en lovgitt rett på å få svar fra oss senest innen 1 måned.

Barns personvern

Kystmiljø AS har verken ønske eller behov for å samle inn eller behandle personopplysninger om barn under 16 år. Slike personopplysninger må komme gjennom en foresatt.

Personopplysninger etterlatt av mindreårige hos Kystmiljø AS vil slettes så snart Kystmiljø AS får kjennskap til forholdet.

Personvernombud

Kystmiljø AS har ikke noe personvernombud siden bedriften ikke er en offentlig virksomhet, ikke behandler sensitive opplysninger, ikke begår systematisk kartlegging av personer og ikke behandler personopplysninger om straffbare forhold.

Gjennomføring av endringer

Kystmiljø AS vil fra tid til annen oppdatere sin personvernerklæring for å sikre samsvar med til enhver tid gjeldende lovverk. Slike oppdateringer vil det bli opplyst om.

Kontaktinformasjon

Har du ytterligere spørsmål om Kystmiljø ASs personvernerklæring eller andre forespørsler kan du kontakte oss:

Telefon: +47 991 53 759

E-post: christian.johansen@kmiljo.no