Fremtidsrettet håndtering av ditt restråstoff!

Laks
Kontakt

Våre tjenester

Håndtering av restråstoff

Håndtering av restråstoff

Vi henter både ensilert og ferskt restråstoff, i tillegg til slam.

Beredskap

Beredskap

Vi er tilgjengelig 24/7 ved uønskede hendelser med vårt omfattende beredskapsutstyr, tankbiler, båter og våre tankanlegg.

Problemløsning og rådgivning

Problemløsning og rådgivning

I samarbeid med forskningsmiljøer tilbyr vi prosjektering og levering av komplette system for konservering av restråstoff, særlig kjølesystemer.

Miljøhugging

Miljøhugging

Vi hugger opp og henter utrangert plastutstyr på en miljøvennlig måte som forhindrer forurensning og utslipp til miljøet.

Noen av våre samarbeidspartnere

Mowi
SalMar
NutriMar
SINTEF
Rørvik - God smak siden 1927
NTNU

Om oss

Kystmiljø er et selskap som er spesialisert på håndtering av restråstoff fra havbruksnæringen. Vi henter både ferskt og ensilert kategori 2 og kategori 3, samt slam. Vi tilbyr også komplette egenutviklede «smarte» lagringstanker samt alt tilhørende utstyr, og har en svært omfattende beredskapsflåte som er tilgjengelig 24/7. I tillegg tilbyr vi opphugging av utrangert plastutstyr, gjennom en miljøvennlig metode som hindrer forurensning og utslipp av plast til miljøet.

Vi håndterer både innhenting, produksjon og salg av produkter. Dette gjør at vi innehar mye kunnskap om restråstoff gjennom hele verdikjeden. Vi tilbyr derfor veiledning, rådgivning og prosjektering rundt nye fremtidsrettede metoder og komplette systemer for konservering av restråstoff.

Bærekraft og kvalitet

Kystmiljø jobber kontinuerlig for å sikre kvalitet i alle ledd og har løsninger med stor miljøgevinst.

På vår innloggingsportal vil all relevant dokumentasjon om våre oppdrag ligge tilgjengelig. Portalen gir en oversikt over alle leverte lass. Denne oversikten vil også komme som et miljødiplom, hvor det står hvor mye miljøet er spart i form av karbonfotavtrykk.

Forskning og innovasjon

Vi har stort fokus på å ta vare på ressursene på en smartere og mer lønnsom måte, slik at kvalitet øker og råstoffet kan oppnå høyest mulig verdi. Derfor har vi tett samarbeid med forskningsmiljøer på flere av våre forskningsprosjekter.

Vi jobber med en rekke prosjekter i samarbeid med ulike nasjonale og internasjonale FoU-miljøer. Vi forsker blant annet på metoder for å unngå bruk av maursyre og finne nye anvendelsesområder for råstoffet.

Vi har også hatt flere masterstudenter som har skrevet sine oppgaver for oss, blant annet innenfor bioteknologi og kjemi.

Kontakt

Vakttelefon: Tast GLADLAKS

Bestilling: +47 452 35 257 (GLADLAKS)

Christian Johansen
Christian Johansen

Daglig leder

991 53 759
christian.johansen@kmiljo.no
Tina Olaussen
Tina Olaussen

Prosjekt- og kvalitetsleder

416 07 740
tina@kmiljo.no
Jahn Petter Evjen Lindgren
Jahn Petter Evjen Lindgren

Logistikk- og driftskoordinator

452 35 257
drift@kmiljo.no
Designed by Horn Digital Media 2019