Våre kunders samlede miljøbidrag hittil i år

Enten:

Energiutbytte tilsvarende energiforbruket til følgende antall eneboliger:

149

 stk/år

Eller:

Mengde fossilt drivstoff  tilsvarende følgende antall biler:

307

 stk/år

Eller:

Mengde redusert CO2-utslipp tilsvarende følgende antall flyturer London-Oslo-London:

1535

 turer

Beregningene er ment for å illustrere omtrentlig hvilket miljøbidrag våre kunder har ved levering av råstoff til oss.
Transporten til mottaksanlegg er fratrukket tallene. Nærmere informasjon om beregningene fås ved forespørsel.

Våre tjenester

Vi henter restråstoff

Vi henter restråstoff

 • Slakteensilasje
 • Dødfiskensilasje
 • Tare
 • Slam
 • Utleie av tank og utstyr
Beredskap

Beredskap

 • Tilgjengelig 24/7
 • Omfattende beredskapsflåte med båter, biler og tankanlegg.
 • Destrueringsutstyr
Problemløsning og rådgivning

Problemløsning og rådgivning

 • Flere store forskningsprosjekter på gang
 • Prosjekter basert på kunder sine utfordringer/ideer.
Miljøhugging

Miljøhugging

 • Vi hugger opp og henter utrangert plastutstyr
 • Vår metode har vi kalt «miljøhugging
 • Metoden er sikrere for å unngå plastutslipp ved kverning

Teamet

Jørgen
Knut
Trond
Elisabeth
Frode
Ronny
Stian Pedersen Antonsen
006
Christian Johansen
Sander Slotterøy
Sveinung Kristiansen
015
016

Noen av våre samarbeidspartnere

Mowi
SalMar
NutriMar
SINTEF
Rørvik - God smak siden 1927
NTNU

Om oss

Kystmiljø er et gründerselskap som ble startet opp i 2016.

Siden oppstarten i 2016 har selskapet vokst jevnt og teamet teller nå 20+ stykk (egne og innleide på 100% basis). Vi prøver å komme opp med nye løsninger som har større klimagevinst enn eksisterende løsninger.

Kystmiljø er spesialisert på henting av restråstoff fra havbruksnæringen. Vi har en svært omfattende beredskapsflåte som er tilgjengelig 24/7. Vi håndterer både innhenting, produksjon og salg av produkter.

Bærekraft og kvalitet

Kystmiljø tilbyr løsninger med stor miljøgevinst. På vår innloggingsportal vil all relevant dokumentasjon om våre oppdrag ligge tilgjengelig. Denne oversikten vil også komme som et miljødiplom, hvor det står hvor mye miljøet er spart i form av karbonfotavtrykk.

Forskning og innovasjon

Vi ønsker å ta vare på ressursene på en smartere og mer lønnsom måte, slik at kvalitet øker og råstoffet kan oppnå høyest mulig verdi. Vi jobber med en rekke prosjekter i tett samarbeid med ulike nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Vi forsker blant annet på metoder for å unngå bruk av maursyre og finne nye anvendelsesområder for råstoffet.

Vi har også hatt flere masterstudenter som har skrevet sine oppgaver for oss, blant annet innenfor bioteknologi og kjemi.

Kontakt

Vakttelefon: Tast GLADLAKS

Bestilling: +47 452 35 257 (GLADLAKS)

Stian Pedersen Antonsen
Stian Pedersen Antonsen

Kundekontakt / Driftskoordinator

452 35 257
drift@kmiljo.no
Sveinung Kristiansen
Sveinung Kristiansen

Operativ leder

975 00 008
sveinung@kmiljo.no
Sander Slotterøy
Sander Slotterøy

Driftsleder Sjø

954 70 599
sander@kmiljo.no
Christian Johansen
Christian Johansen

Gründer og daglig leder

991 53 759
christian.johansen@kmiljo.no
Designed by Horn Media 2019