Våre kunders samlede miljøbidrag hittil i år

Enten:

Energiutbytte tilsvarende energiforbruket til følgende antall eneboliger:

149

 stk/år

Eller:

Mengde fossilt drivstoff  tilsvarende følgende antall biler:

307

 stk/år

Eller:

Mengde redusert CO2-utslipp tilsvarende følgende antall flyturer London-Oslo-London:

1535

 turer

Beregningene er ment for å illustrere omtrentlig hvilket miljøbidrag våre kunder har ved levering av råstoff til oss.
Transporten til mottaksanlegg er fratrukket tallene. Nærmere informasjon om beregningene fås ved forespørsel.

Våre tjenester

Vi henter restråstoff

Vi henter restråstoff

 • Slakteensilasje
 • Dødfiskensilasje
 • Tare
 • Slam
 • Utleie av tank og utstyr
Beredskap

Beredskap

 • Tilgjengelig 24/7
 • Omfattende beredskapsflåte med båter, biler og tankanlegg.
 • Destrueringsutstyr
Problemløsning og rådgivning

Problemløsning og rådgivning

 • Flere store forskningsprosjekter på gang
 • Prosjekter basert på kunder sine utfordringer/ideer.
Miljøhugging

Miljøhugging

 • Vi hugger opp og henter utrangert plastutstyr
 • Vår metode har vi kalt «miljøhugging
 • Metoden er sikrere for å unngå plastutslipp ved kverning

Noen av våre samarbeidspartnere

En ansatt i Kystmiljø ute på oppdrag

Om oss

Kystmiljø er spesialisert på henting av restråstoff fra havbruksnæringen. Vi har en svært omfattende beredskapsflåte som er tilgjengelig 24/7. Vi håndterer både innhenting, produksjon og salg av biprodukter.
Vårt mål er å stadig komme opp med forbedringer som har større klimagevinst enn eksisterende løsninger.
ISCC sertifikasjon

Bærekraft og kvalitet

Vi er sertifisert i henhold til ISCC. Det er en internasjonal standard som sikrer bærekraft og sporbarhet i hele verdikjeden.
På vår innloggingsportal vil all relevant dokumentasjon om våre oppdrag ligge tilgjengelig. Denne oversikten vil også komme som et miljødiplom, hvor det står hvor mye miljøet er spart i form av karbonfotavtrykk.
To av våre forskere som poserer sammen.

Forskning og innovasjon

Vi ønsker å ta vare på ressursene på en smartere og mer lønnsom måte, slik at kvalitet øker og råstoffet kan oppnå høyest mulig verdi. Vi jobber med en rekke prosjekter i tett samarbeid med ulike nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Vi forsker blant annet på metoder for å unngå bruk av maursyre og finne nye anvendelsesområder for restråstoffet.
Et av våre forskningsprosjekter har blitt til suksessbedriften Nutrishell AS. Se mer på deres nettsider www.nutrishell.no

Kontakt oss

Vakt- og bestillingstelefon: 45 23 52 57
Stian Pedersen Antonsen
Stian Pedersen Antonsen

Kundekontakt / Driftskoordinator

Sander Slotterøy
Sander Slotterøy

Driftsleder

Christian Johansen
Christian Johansen

Gründer og daglig leder

Vanessa Alstad
Vanessa Alstad

Kvalitetskoordinator

Merrick Johnston
Merrick Johnston

Salgsleder Troms og Finnmark